Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu

1022

 Lạc Việt Land  – Sáng 21/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng với 86,35% đại biểu tán thành. Đây được cho là một Nghị quyết mang tính đặc thù nhằm giải quyết khoản nợ xấu phát sinh bất thường trong thời gian qua.

Cùng chủ đề: Tư vấn pháp lý

Về nguyên tắc xử lý nợ xấu, Nghị quyết quy định phải đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đơn vị mua bán nợ liên quan và người gửi tiền. Không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu.

Theo đó,  Nghị quyết này đang chuẩn vị thí điểm một số chính sách về xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo các khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tổ chức nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu.

Đối với việc mua bán nợ xấu, thì tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được mua khoản nợ xấu đang hoạch toán trong. Ngoài bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng ( trừ tổ chức tín dụng liên doanh và tố chức tín dụng 100% vốn nước ngoài ) được chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu thành khoản nợ xấu mua theo giá thị trường theo hướng dẫn của ngân hàng nhà nước.

Thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu
Thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu

Nghị quyết quy định rõ: khoản nợ hình thành trước 15/8/2017.

Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được bán nợ xấu cho pháp nhân, cá nhân, bao gồm cả pháp nhân, cá nhân không có chức năng kinh doanh mua bán nợ.

Về áp dụng pháp luật, việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được áp dụng theo quy định của Nghị quyết này. Trường hợp Nghị quyết này không có quy định thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội kết quả xử lý nợ xấu hằng năm; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp đầu năm 2022 và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu các TCTD được thực hiện trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/8/2017.

Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ bài viết !